Home

Welkom! Dit is de homepage van Stichting Dienende Handen.

Wij verzorgen educatie voor kinderen in de Derde Wereld die aan de rand van de samenleving wonen. Deze kinderen worden het recht op onderwijs en ontwikkeling ontzegd. Wij betalen de kosten van boeken en andere zaken zoals uniformen, lesmaterialen enzovoorts.

Wij zijn een kleine stichting met een aantal projecten in India t.b.v. de allerarmsten daar.

Hubli (India)
Hier hebben we bijgedragen aan de bouw van een multifunctioneel gebouw in de sloppenwijk van Hubli.
Het schoolgedeelte helpt nu meer dan 80 kinderen die verstoken zijn van onderwijs. Deze kinderen behoren tot de zogenaamde Dalits, mensen die aan de rand van de samenleving wonen en onder zeer erbarmelijke omstandigheden leven. De school krijgt de benodigde lesmaterialen zoals schriften, boeken en uniformen, maar ook medicatie voor een aantal zieke scholieren.

Ook doet het gebouw voor allerlei zaken zoals b.v. het houden van kerkdiensten, vergaderingen, huwelijksinzegeningen enz.

Hospet (India)
Ook hebben wij een naaimachine project in Hospet, waar vrouwen geleerd worden om kleding te maken. Na de opleiding krijgen ze een naaimachine en daarmee kunnen ze voor zichzelf beginnen en zodoende in hun eigen onderhoud en dat voor hun gezin te voorzien.

Met uw gift kunnen wij het verschil maken.
Klik hier om een gift te doneren,