Anbi

Stichting Dienende Handen


Stichting Dienende Handen is een christelijke organisatie, die zich ten doel heeft gesteld hulp te bieden aan kansarmen en de meest kwetsbare groepen in de wereld zonder onderscheid te maken tussen ras, religie en/of politieke richting. Op dit moment zijn wij werkzaam in het Zuiden en in het Noorden van India. De laatste 5 jaren zijn wij ook actief in Pakistan.

Algemene gegevens
STICHTING GEGEVENS
Naam Stichting Dienende Handen
Ook bekend als… Stichting Dienende Handen
Telefoonnummer 31634148300
E-mail servinghands@quicknet.nl
KvK nummer 41236573
RSIN/fiscaal nummer 8160.56.304
Website www.dienendehanden.nl
ADRES
Adres Nok 56
Postcode 1628 GC
Plaats HOORN NH
POSTADRES
Adres nok 56
Postcode 1622de
Plaats Hoorn
Onze bestuurssamenstelling
Alladien, Tazara G. Voorzitter

Eggink, Paulo Secretaris

Swaab-Witvoet, Bestuurslid

De Vendt V.G, Penningmeester

Beleidsplan
Wij verzorgen educatie voor kinderen in de Derde Wereld die aan de rand van de samenleving wonen. Deze kinderen worden het recht op onderwijs en ontwikkeling ontzegd. Wij betalen de kosten van boeken en andere zaken zoals uniformen, lesmaterialen enz.

Ook hebben wij een naaimachine project in Hospet, waar vrouwen geleerd worden om kleding te maken. Na de opleiding krijgen ze een naaimachine en daarmee kunnen ze voor zichzelf beginnen en zodoende in hun eigen onderhoud en dat voor hun gezin te voorzien.

Ons beloningsbeleid
De leden van het bestuur en vrijwilligers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Ze hebben wel recht op een vergoeding voor de door hen gemaakte onkosten.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)


2014
Wij zijn een kleine stichting met een aantal projecten in India t.b.v. de allerarmsten daar. Het bestuur heeft besloten een multifunctioneel gebouw in de sloppenwijk van Hubli te bouwen voor deze kinderen die verstoken zijn van onderwijs.

Ook doet het gebouw voor allerlei zaken zoals b.v. het houden van kerkdiensten, vergaderingen, huwelijksinzegeningen enz.

In 2013 heeft de stichting voorzien in het onderhoud van het schoolgebouw, kleding voor de scholieren, leermateriaal en medicatie voor een aantal zieke scholieren.


2013
Wij zijn een kleine stichting met een aantal projecten in India t.b.v. de allerarmsten daar. Het bestuur heeft besloten een multifunctioneel gebouw in de sloppenwijk van Hubli te bouwen voor deze kinderen die verstoken zijn van onderwijs.

Ook doet het gebouw dienst voor allerlei zaken zoals b.v. het houden van kerkdiensten, vergaderingen, huwelijksinzegeningen enz.

In 2013 heeft de stichting voorzien in het onderhoud van het schoolgebouw, kleding voor de scholieren, leermateriaal en medicatie voor zieke kinderen.


2012
Wij ondersteunen een schooltje van 50 kinderen in de sloppenwijk van de stad Hubli. Deze kinderen zijn kinderen van de Dalits, die aan de rand van de samenleving wonen en onder zeer erbarmelijke omstandigheden leven. De school krijgt de benodigde lesmaterialen zoals schriften, boeken en uniformen.

Ook hebben wij in Hospet een studieproject van steeds 20 ongeschoolde vrouwen. Wij voorzien deze vrouwen van naaimachines en bijbehorende materialen zoals stof, verf, enz. Deze vrouwen krijgen ook een training voor het bakken van brood en bloemschilderen op stoffen voor kleding en gordijnen. Daarnaast worden deze vrouwen het belang van hygiëne bijgebracht.


Stichting Dienende Handen heeft geen (andere) bezittingen of betaalde krachten.
Alle binnenkomende giften worden volledig gebruikt voor de hulpverlening aan personen en organisaties in het buitenland en het werk wordt volledig door vrijwilligers uitgevoerd.

Financiële verantwoording (per jaar)

2018

 

2017