Projecten in Hubli

Sinds geruime tijd ondersteunen wij een school voor 85 kinderen in de sloppenwijken van Hubli in het zuiden van India. Deze gezinnen, Dalits, leven onder zeer slechte omstandigheden en de kinderen worden vaak gedwongen veel te zware arbeid te verrichten. Wij voorzien maandelijks in een salaris voor het onderwijzend team.

Regelmatig stellen wij de school in staat om materialen, zoals schriften, potloden e.d. te kopen. En ook wordt de aanschaf van lesboeken en uniformen financieel ondersteund. Zeer recentelijk heeft de lokale overheid echter resoluut een einde gemaakt aan dit project door op onbarmhartige wijze met bulldozers de wijk plat te walsen. Van de school is niks meer over. De 650 gezinnen waren genoodzaakt onderdak te vinden in tenten, of bij familie in overvolle huizen met minimale faciliteiten. Wij hebben daarom ook hun verzoek het plan opgevat een stuk grond voor hen te kopen, zodat zij daarop een eigen gebouw voor scholing kunnen vestigen.